Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

левкоринія білолоба
leucorrhinia albifrons (burmeister, 1832)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Бабки справжні (Libellulidae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Вид має європейсько-сибірський ареал. Раніше достовірно відомі були два пункти, де було виявлено особини цього виду в Україні: Волинська та Київська обл. Нещодавно виявлений у Поліському заповіднику та в Криму (Севастополь, Стрілецька бухта).
Чисельність і причини її зміни:Трапляються лише поодинокі особини.
Причини зміни чисельності: меліорація та осушення боліт, забруднення водойм, антропогенна евтрофікація.
Особливості біології та наукове значення: :Типовими місцезнаходженнями личинок виду є оліготрофні водойми переважно в соснових борах. Дорослі особини трапляються біля водойм, іноді на лісових галявинах, вирубках тощо. Вид належить до весняноранньолітнього фенокомплексу. Яйця самки відкладають у борові й біляборові озера з чистою водою. Личинки тримаються неглибоко, в заростях трав.
Морфологічні ознаки:Нижня губа посередині чорна, з боків біла. Самці: верхні анальні придатки, за винятком основи, білі, нижній придаток чорний. Самки: анальні придатки білі. Тіло — 37–41, крила — 28–31 мм. Режим збереження та заходи охорони:Занесено в ІІ Додаток Бернської конвенції. Заповідання придатних для виду біотопів; запобігання потрапляння забруднювачів та надлишку біогенів у водойми, де розвиваються личинки.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Askew, 1988; Загароднюк, 1999; Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Matushkina, 2006; Khrokalo, Nazarov, 2008. Автор: В.М. Титар Малюнок: О.А. Задніпрян