Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

багатозв'яз гірський український
polydesmus montanus daday, 1889


Таксономічна належність:Клас — Багатоніжки (Myriapoda), ряд — Двопарноногі (Diplopoda).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа, в Україні — Лісостеп, Українські Карпати.
Чисельність i причини її зміни: Низька, до 4 особин на 1 м2.
Причини зміни чисельності: не з’ясовані.
Особливості біології та наукове значення: : Грабові діброви, підстилка та верхні шари ґрунту.
Морфологічні ознаки: Тіло завдовжки 15–18 мм. Забарвлення — від світло-жовтого до коричневого. На метазонітах добре розвинені три ряда горбочків. Гоноподії з розвиненим шипом по передньому краю телоподіта.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Attems, 1927; Черный, Головач, 1993; Кос’яненко, Чумак, 2008. Автор: М.В. Таращук Малюнок: О. Андрющенко