Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

трохета потайна
trocheta subviridis dutrochet, 1817


Таксономічна належність:Клас — П’явки (Hirudinea), ряд — Безхоботніп’явки (Arhynchobdellida).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Англія, Франція, Італія, Угорщина та Румунія.В Україні зареєстровано у заплаві Дністра.
Чисельність i причини її зміни:Чисельність не встановлена. Причини зміничисельності: меліорація і забруднення во-дойм.
Особливості біології та наукове значення: Невеликі, переважно проточні водойми.Може глибоко проникати у сиру землю, деловить земляних червів.
Морфологічні ознаки:Тіло сильно звужене в напрямку до пере-днього кінця. Передня третина тіла маємайже циліндричну форму, в напрямкудо заднього кінця все більше сплющуєть-ся. Задня присоска середньої величини.Забарвлення тіла — від темно-сірого дочорно-коричневого. Максимальна довжина— 150–163 мм, ширина — 10 мм.
Режим збереження популяцій та заходи зохорони: Збереження біотопів.
Розмноження та розведення у спеціальностворених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Прендель, 1923; Лукін, 1962; Лукин, 1976. Автор: С.Ю. Утєвський Фото: С.Ю. Утєвський