Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

псевдотрохета п'ятикільчаста
fadejewobdella quinqueannulata (lukin, 1929)


Таксономічна належність:Клас — П’явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п’явки (Arhynchobdellida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ростовська обл. та Краснодарський край (Росія). В Україні ареал охоплює Харківську, Дніпропетровську та Чернігівську обл.
Чисельність i причини її зміни: Одна, рідше дві особини на 5–8 рослин Sparganium erectum.
Причини зміни чисельності: зникнення та знищення тимчасових водойм, перетворення їх на постійні водойми, які не пересихають. Ворогом є хижа велика псевдокінська п’явка Haemopis sanguisuga. Негативним фактором може бути забруднення водойм свинцем з мисливського дробу.
Особливості біології та наукове значення: : Мілкі водойми, які частково або повністю пересихають на початку осені. Істотною умовою для псевдотрахети п’ятикільчастої є наявність вищих водних рослин Sparganium erectum та Sagittaria sagittifolia. Пазухи їхнього листя, як правило, є притулком для п’явок цього виду.
Морфологічні ознаки: Тіло широке, потовщене, проте до переду від пояска поступово звужується. Задняприсоска велика. Поверхня тіла гладенька, на спинній стороні є маленькі сосочкиТіло коричневе або темно-сіре. Довжинатіла до 136 мм при ширині 11 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Збереження біотопів, штучне відтворення.розмноження та розведення у спеціальностворених умовах
Розмноження та розведення у спеціально створених умовахВідомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Лукин, 1929; Лукін, 1962; Утевский С.Ю., Гамуля, Утевский А.Ю., 1998; Утевский и др., 2000. Автор: С.Ю. Утєвський Фото: С.Ю. Утєвський