Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

п'явка медична
hirudo medicinalis linnaeus, 1758


Таксономічна належність:Клас — П’явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п’явки (Arhynchobdellida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зх. та Центральна Європа, Литва. Пн. обл. України.
Чисельність i причини її зміни: В окремій водоймі популяція може досягати кількох тисяч особин.
Причини зміни чисельності: масове виловлювання, забруднення і знищення водойм, меліоративні заходи.
Особливості біології та наукове значення: : Ставки, водойми, що періодично пересихають, заплавні водойми, невеликі озера, річки з повільною течією. Існуванню виду сприяють наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями (великою рогатою худобою та конями); відсутність ворогів — хижої великої псевдокінської п’явки Haemopis sanguisuga; наявність сприятливої для видкладання коконів узбережної смуги; достатнє прогрівання води.
Морфологічні ознаки: Тіло сплющене, до переду звужується. Поверхя тіла вкрита маленькими сосочками. Забарвленя з характерним малюнком з оранжевих з нерівними краями та темних смужок. Черевна сторона тіла без темних плям. Довжина тіла — 100–150 см, максимальна — до 25 см. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів, штучне відтворення. Занесена до дотатку ІІ CITES, додатку ІІІ Бернської конвенції.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Розмножується в неволі в напівпромислових умовах.
Господарське та комерційне значення: Використовується в медицині: є джерелом цінного препарату — гірудину.
Джерело: Запкувене, 1972; Лукин, 1976; Nesemann, Neubert , 1999; Утевский и др., 2008. Автор: С.Ю. Утєвський Фото: С.Ю. Утєвський