Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

п'явка аптечна
hirudo verbana carena, 1820


Таксономічна належність:Клас — П’явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п’явки (Arhynchobdellida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Середземномор’я, Балкани, Молдова, Краснодарський край (Росія) та Вірменія, пд. України.
Чисельність i причини її зміни: В окремій водоймі популяція може досягати кількох тисяч особин.
Причини зміни чисельності: масовий вилов, забруднення і знищення водойм, меліоративні заходи.
Особливості біології та наукове значення: : Ставки, водойми, що періодично пересихають, заплавні водойми, невеликі озера, річки з повільною течеєю. Існуванню виду сприяють наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями (великою рогатою худобою та конями); відсутність ворогів — хижої великої псевдокінської п’явки Haemopis sanguisuga; наявність сприятливої для відкладання коконів узбережної смуги; достатнє прогрівання води.
Морфологічні ознаки: Тіло сплющене, до переду звужується. Поверхня тіла вкрита маленькими сосочками. Забарвленя з характерним малюнком з оранжевих з нерівними краями та темних смужок. Черевна сторона тіла з темними плямами. Довжина тіла 100–140 мм. Ширина близько 20 мм. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів, штучне відтворення.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Розмножується у неволі в напівпромислових умовах.
Господарське та комерційне значення: Використовується в медицині: є джерелом цінного препарату — гірудину.
Джерело: Лукин, 1976; Nesemann, 1999; Утевский и др., 2000. Автор: С.Ю. Утєвський Фото: С.Ю. Утєвський