Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

глотківка щоголева
erpobbdella stschhegolewi (lukin et epstein, 1960)


Таксономічна належність:Клас — П’явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п’явки (Arhynchobdellida).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Чорноморське узбережжя Кавказу, Крим.
Чисельність i причини її зміни: Чисельність невелика. Причини змін чисельності не встановлені.
Особливості біології та наукове значення: : Невеликі річки.
Морфологічні ознаки: Тіло звужується до переду від пояска, його передній кінець злегка розширений. Задня присоска вужча ніж тіло, добре розвинена. Тіло вкрите шкіряними сосочками. Забарвлення темно-оливкове. Максимальна довжина тіла 73 мм при ширині 8 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Збереження біотопів..
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Лукін, 1962; Лукин, 1976; Nesemann, Neubert, 1999. Автор: С.Ю. Утєвський Фото: С.Ю. Утєвський